Odvlhčovač

Adsorpčný odvlhčovač

Toto zariadenie, ktorého princípom odvlhčovania je adsorpcia vlhkosti, majú široké pole uplatnenia. Použitie nachádzajú všade tam, kde je vyžadovaná naozaj nízka vlhkosť.

viac
Ako vyberať odvlhčovač?

Odvlhčovač kontroluje relatívnu vlhkosť vzduchu, ktorá sa pri prechode zariadením kondenzuje. Následkom kontaktu vlhkosti s týmto chladným povrchom dochádza k vyzrážaniu vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu. Táto vyzrážaná voda sa odvedie do nádrže. Vysušený vzduch sa následne privádza späť do miestnosti.

viac
Spôsoby odvlhčovania

Odvlhčovanie ohrevom a vetraním, kondenzáciou, adsorpciou.

viac
Copyright 2014 - 2019 © climex.sk